sammasati | retreat centrum
retreat centrum

 

osho 450

 SAMMASATI

Nejvzácnější zkušeností je nezapomínat na to,
že jste buddha, protože to je vaše věčnost, vaše nesmrtelnost.

Nejste to vy, je to sama vaše existence.
Tvoříte jednotu s hvězdami i stromy, nebem i oceánem.
Už nejste odděleni.
Posledním Buddhovým slovem bylo sammá-sati.
Nezapomínejte, že jste buddha – sammá-sati.

Oshova poslední slova pronesená na veřejnosti. 

 

O nás

MOMENTÁLNĚ JSME VE STADIU TRANSFORMACE, ZMĚNY MÍSTA I ZAMĚŘENÍ