sammasati | retreat centrum
retreat centrum

 

osho 450

 SAMMASATI

Nejvzácnější zkušeností je nezapomínat na to,
že jste buddha, protože to je vaše věčnost, vaše nesmrtelnost.

Nejste to vy, je to sama vaše existence.
Tvoříte jednotu s hvězdami i stromy, nebem i oceánem.
Už nejste odděleni.
Posledním Buddhovým slovem bylo sammá-sati.
Nezapomínejte, že jste buddha – sammá-sati.

Oshova poslední slova pronesená na veřejnosti. 

 

O nás:

Zajímají nás metody a techniky osobního rozvoje, které opravdu fungují a zahrnují kromě změny myšlenkových programů také práci s tělem a emocemi.

Zajímají nás lidé, kteří chtějí změnit svůj život k lepšímu a jsou ochotni převzít za něj zodpovědnost, lidé, kteří touží být otevřenější, šťastnější a ve větším souladu sami se sebou i se svým okolím.

Vytváříme prostředí, v němž je díky kombinaci lásky a vědomí změna možná, prostředí, které podporuje proces návratu k sobě, zbavování se všech vrstev a programů, které nám nepatří, a odvahu žít svůj vlastní život.

Zveme nejlepší lektory z celého světa, popř. jejich certifikované žáky.

Integrace probíhajících procesů je u nás podporována nádhernou okolní přírodou.